Julianne Fjell

Julianne Fjell

Managing Director Norway
मनीष करकुन

मनीष करकुन

प्रबंध निदेशक भारत
Marko Pirinen

Marko Pirinen

Managing Director Finland
Allan Nielsen

Allan Nielsen

Managing Director - Gothenburg
Maksims Smirnovs

Maksims Smirnovs

Managing Director Latvia
Piotr Kaleńczuk

Piotr Kaleńczuk

General Manager Poland
Yalcin Geceren

Yalcin Geceren

Managing Director Türkiye
Cem Turkdonmez

Cem Turkdonmez

Managing Director UK