Når en offshore oljerigg eller andre store produksjonsdeler blir utdaterte, må de håndteres på riktig måte. Man må avgjøre hvordan man skal demontere, hvilke deler som kan gjenbrukes, hva som skal selges videre og hvordan håndtere avfallet. Vi kan tilby deg komplett, sikker og pålitelig prosjektering av ditt Decom-prosjekt. 

I nært samarbeid med spesialister innenfor avfallshåndtering, kan vi drifte avviklinger i Nordsjøen, alt ifra enkeltsendinger til komplett prosjektering. 

Våre spesialister innen trafikkmegling, shipping, risikostyring og prosjektledelse vil ivareta din last og dine prosjektkrav etter høyeste standard. De vil sørge for at du mottar materialer og maskindeler på avtalt tidspunkt, til avtalt pris og kvalitet.  

Vi kan garantere deg et sømløst offshore decom prosjekt, og er tjengelige 24/7 om nødvendig.


Ta kontakt med vår Decom avdeling